Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

100 000 til kulturminneplan

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

25Mitraljøsestillingwww

Riksantikvaren gir et tilsagn på kr. 100 000 til utarbeidelse av en kulturminneplan for Evenes kommune.

En kulturminneplan setter mål for kommunens arbeid med kulturminner, gir en oversikt over verneverdige kulturminner og kulturmiljø, og foreslår tiltak for hvordan denne kulturarven kan tas vare på og brukes.

I søknaden som ble sendt fra oss i januar 2019 het det: "Kommunen trenger et grunnlag og verktøy for utvikling av kommunen gjennom fokus på kulturarven. Kulturarven løfter fram flere humane samfunnsverdier der identitet er en av de mest sentrale. Kulturminneplanen skal gi en prioritering og avklaring av Evenes kommunes arbeid på kulturminnefeltet, alene og i samarbeid med andre. Det er videre et håp om at planen utenom å ha en faglig forankring også skal inspirere nåværende generasjoner og kommende generasjoner til å utforske og oppleve egen kulturarv/kulturhistorie. Evenes kommune har mange kulturminner innen gruvedrift, 2. verdenskrig, krafthistorie, norsk/norrøn og samisk historie m.m. Kulturminnene befinner seg hovedsakelig i nærmiljø eller nært våre mange turstier. Dette gir gode muligheter for tilrettelegginger og økt interesse/bruk av ute- og friluftsområder. Stedsutvikling, reiseliv, friluftsliv og folkehelse er i så måte stikkord for å prioritere å få en kulturminneplan på plass."

Planlagt oppstart av planprosess er i vår.

Les mer på Riksantikvarens side her.