Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forebyggende hjemmebesøk

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

håndtrykkEvenes kommune skal være en god kommune å bli gammel i. Vi ønsker derfor å støtte seniorer til å leve et godt og selvstendig liv.

I 2018 startet ergoterapeut Ingjerd Eriksen opp med forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til kommunens innbyggere mellom 75- 79 år, som ikke hadde andre tjenester fra kommunen. 75 % av dere som fikk tilbud takket ja.

Forebyggende helsearbeid handler om å ligge i forkant. Vi tilbyr deg et hjemmebesøk, en uforpliktende samtale og informasjon om ulike forhold som kan ha betydning for din helse og trivsel i hverdagen. Vi ønsker å møte deg som ikke har helsetjenester fra kommunen fra tidligere.

Besøkene er en del av kommunenes forebyggende arbeid, som kan føre til at flere kan leve lenger i egen bolig og oppleve større mestring i egen hverdag, og dermed økt livskvalitet.

Det forebyggende og helsefremmende hjemmebesøket har fokus på
- «Hva er viktig for deg?» som er et hensiktsmessig spørsmål for å bidra til refleksjon rundt ressurser, strategier for hverdagsmestring og ansvar for egen helse
- Å forebygge sykdom og skade: Fokus på brann- og fallforebygging
- Helserådgivning og informasjon om aktuelle tjenester: Tips og råd for å opprettholde god helse som f.eks. ernæring og fysisk aktivitet samt informasjon om kommunens tilbud.
- Å gi informasjon om muligheten til å bidra inn i frivillig arbeid i kommunen
- Å skape riktige forventninger om hva kommunen kan bistå med f.eks. når det gjelder bolig eller praktisk bistand.
- Gjøre innbyggerne kjent med kommunenes helse – og omsorgstrapp.

I år vil vi gi tilbud til dere som i løpet av 2019 fyller 75 og 81 år. Vår ergoterapeut tar kontakt med deg. 

Husk at du trenger ikke oppleve utfordringer i hverdagen for å ha glede av besøket. Dette er nyttig for alle!