Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kunngjøring – akvakultursøknad

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Akvabygg Slaggen

I henhold til Lov om akvakultur, legges følgende søknad om akvakultur Evenes kommune ut til offentlig innsyn.

Søknad om akvakultur Evenes kommune
Søker: Bogen Aqua AS 920 935 869
Søknaden gjelder: Ny landbasert lokalitet for postsmolt
Omsøkt størrelse: 5000 tonn MTB
Lokalitet: Slaggen, Bogen
Koordinat: N 68o31,367`Ø 17o00,233`

Søknaden med aktuelle vedlegg sees her:  Akvakultur konsesjonssøknad Slaggen 2019 Dokumentene vil også ligge til offentlig innsyn på rådhuset i Bogen. (Grafikkbilde: ERLIKPLUSS - Design Studio)

Eventuelle innspill og merknader bes sendt til , alternativt per post til Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten. Frist for innspill er satt til 21.01.2019.

Ytterligere opplysninger og spørsmål om søknaden fås ved henvendelse til kontaktperson Stein-Even Fjellaksel på telefon 411 05 187 eller e-post: .