Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Midler aktiviteter barn og unge

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

BuDir

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier har som målsetning å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal gi flere barn og ungdom muligheten til å delta på viktige sosiale arenaer, som kultur-og fritidsaktiviteter og ferieaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.
Hvem kan søke: Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Søknadsfrist: 10. desember 2018
Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

Kontaktperson i Evenes kommune: Pedagogisk konsulent Birgitte Rørvik Bruun tlf. 970 54 142 / 907 14 584