Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Formannskapets budsjettmøte

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

klubbeFormannskapet har møte 29.11.2018, og skal da bl.a. lage sitt forslag til budsjett.

På sakskartet til dette møtet har vi følgende saker:

46/18 Godkjenning av protokoll forrige møte
47/18 Vurdering - klagesak gnr. 19/brn. 62
48/18 Søknad om støtte Evenes Buss AS
49/18 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av teig fra gnr 4 bnr 3 på Nautå i Evenes kommune
50/18 Detaljreguleringsplan for Flåtta Boligfelt i Evenes kommune - Sluttbehandling
51/18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022- Budsjett 2019
52/18 Betalingssatser 2019
53/18 Referatsaker

Her er noen aktuelle dokumenter til formannskapets saker:

pdf Formannskap 29.11. - 2018 Innkalling (376 KB)

pdf Sak 47- 18. Vedlegg (537 KB)

pdf Sak 48-18. Vedlegg (284 KB)

pdf Sak 49-18- Vedlegg (1.27 MB)

pdf Presentasjon budsjett FS 2019 budsjett (1.89 MB)

Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett for 2019 kan du lese her

Og her er rådmannens forslag til betalingssatser.

Formannskapets innstilling til handlingsprogram, økonomiplan, budsjett og betalingssatser vil bli lagt ut til offentlig ettersyn fram til dette behandles av kommunestyret 18. desember.

Er du ikke fornøyd med rådmannens økonomiplan eller det som formannsskapet foreslår, kan du lage ditt eget forslag og fremme dette til våre folkevalgte. Her er en publikumsmodul av økonomiplanen som du kan bruke.

 

lik-oss-p-facebook