Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Planforum næringsområdet rundt flyplassen

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

planmøte6nov

6. november ble det gjennomført planforum for det nye utvidede næringsområdet ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes.

Tilstede var Forsvarsbygg, Statens Vegvesen, Fylkesmannen, Nordland Fylkeskommune, Avinor, NVE, Mattilsynet og Norconsult. Evenes kommune hadde invitert til dette møtet for å få til en god dialog om utviklingen av området i en tidlig fase. Næringsutviklingen i området er først og fremst avhengig av hva som besluttes i den statlige planen til Forsvaret. Videre vil dynamikken mellom den statlige planen for Hålogalandsveien med kryssløsningen og vår plan være viktig. Et viktig moment i vår plan er å sikre de vernede sonene i området, landbruk og friluftsliv samtidig som vi skal legge til rette for utvikling av området.

Møtet var svært positivt, der alle parter ønsker å bidra konstruktivt til at Evenes kommune kan løse det samfunnsoppdraget som vi har fått i forbindelse med den store utbyggingen Forsvaret gjør. Denne planen vil være viktig for Evenes kommune, og for Ofoten og Sør-Troms med de utviklingsmulighetene som ligger i hele regionen.