Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

stilling ledigEvenes kommune har følgende stilliger ledige: 

 

 

 

 

 

 

 

100 % SYKEPLEIER
80 % SYKEPLEIER
89 % HELSEFAGARBEIDER (natt)
77 % HELSEFAGARBEIDER 
100 % HELSEFAGARBEIDER (vikariat)
15 % HELSEFAGARBEIDER (helg)

 

SYKEPLEIER 100 % fast stilling.
SYKEPLEIER 80 % fast stilling.
Sykepleieren vil jobbe på Evenes omsorgssenter som består av 20 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er ca19 årsverk i turnus, hvorav 7,6 årsverk er sykepleiere/ vernepleiere. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale - og kulturelle tilbud.

Evenes kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere på institusjon:

• Du tilbys 10 års ansiennitet ved ansettelse
• Du jobber hver femte helg (med deltvakt begge vaktene) i todelt turnus. Vi har egne sykepleiere som jobber natt.

80 % stillingen er ledig omgående, mens 100 % stillingen er ledig fra 01.01.19.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
• Ivareta det sykepleiefaglige arbeid.
• Jobbe selvstendig, og med fokus på rehabilitering, lindrende pleie og geriatri.
• Delta aktivt i det tverrfaglige teamet.
• Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.
• Sørge for god samhandling
• Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:
• Relevant 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon. Vi oppfordrer også vernepleiere med klinisk interesse og erfaring til å søke.
• Solid faglig kompetanse og erfaring.
• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.
• Førerkort – da beredskapsvakter kan påregnes.
Personlige egenskaper:
• Du må være trygg på deg selv.
• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
• Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

HELSEFAGARBEIDER 89 % fast nattstilling.

Helsefagarbeideren vil bli tilsatt i hjemmetjenesten med base på Evenes omsorgssenter, og gir pleie og omsorg til beboere i omsorgsbolig og på institusjon. Stillingen er en ren nattstilling. Vi har to nattevakter hver natt; en sykepleier og en helsefagarbeider som jobber i team.

Helsefagarbeideren jobber 7 netter på rad med påfølgende 7 netter fri.
Stillingen er ledig omgående.

Aktuelle arbeidsoppgaver:
Helsefagarbeider skal i samarbeid med ledelsen og øvrige medarbeidere sørge for at aktuelle oppgaver og tjenester gjennomføres og utvikles på en målrettet og faglig forsvarlig måte.

Kvalifikasjoner:
• Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet.
• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.
• Førerkort

Personlige egenskaper:
• Du må være trygg på deg selv.
• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
• Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Ved internt opprykk, kan det bli ledige stillinger på dag/ aften

HELSEFAGARBEIDER 77 % fast stilling.
Helsefagarbeideren vil jobbe på Evenes omsorgssenter som består av 20 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er ca.19 årsverk i turnus, hvorav 7,6 årsverk er høyskoleutdannet. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale - og kulturelle tilbud.

Helsefagarbeideren jobber 2 av 5 helger i todelt turnus.
Stillingen er ledig fra 01. 01. 19

 

Aktuelle arbeidsoppgaver:
Helsefagarbeider skal i samarbeid med ledelsen og øvrige medarbeidere sørge for at aktuelle oppgaver og tjenester gjennomføres og utvikles på en målrettet og faglig forsvarlig måte.

Kvalifikasjoner:

• Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet.
• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.

Personlige egenskaper:
• Du må være trygg på deg selv.
• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
• Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

HELSEFAGARBEIDER 15% x 2
Helsefagarbeideren vil jobbe på Evenes omsorgssenter som består av 20 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er ca.19 årsverk i turnus, hvorav 7,6 årsverk er høyskoleutdannet. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale - og kulturelle tilbud.

Helsefagarbeideren jobber 2 av 5 helger i todelt turnus.
Stillingen er ledig omgående

HELSEFAGARBEIDER 100 % vikariat
Helsefagarbeideren vil jobbe i hjemmetjenesten som server våre innbyggere som har behov for praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet. Avdelingen har base på Evenes omsorgssenter. Det er ca.18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Vi har egen ergoterapeut tilsatt i vårt team.

Helsefagarbeideren jobber 3 av 8 helger (med en langvakt) i todelt turnus. 
Stillingen er ledig omgående. Selv om stillingen er et vikariat, er det mulighet for forlengelse. 

Aktuelle arbeidsoppgaver:
Helsefagarbeider skal i samarbeid med ledelsen og øvrige medarbeidere sørge for at aktuelle oppgaver og tjenester gjennomføres og utvikles på en målrettet og faglig forsvarlig måte.

Kvalifikasjoner:
• Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet.
• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.
• Førerkort

Personlige egenskaper:
• Du må være trygg på deg selv.
• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
• Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Felles for alle stillinger:

• Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.
• Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
• Du må ha gode datakunnskaper
• For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
• Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
• Personlig egnethet vektlegges
• Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr
• Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer
• Opplæring og veiledning
• Lønn etter sentrale og lokale avtaler
• Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse - og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 91819032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes her:  default Søknad om stilling

 Søknadsfrist er 01.11.18