Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Øvelse Northern Screen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

Screenshot 2018 10 09 at 09.37.29 EditedEnheter fra det amerikanske marinekorpset (USMC) skal trene i indre Troms i november. Treningen sees på som en øvelse og er navngitt øvelse Northern Screen.

Materiellet til øvende avdeling forflyttes sjøveis og vil ankomme Bogen for deretter å bli forflyttet til Setermoen. Etter avsluttet trening/øvelse skal materiellet skipes ut fra Sørreisa.

Materiellet forventes å ankomme Bogen i perioden 11-28. oktober.

Både mottak og forflytning vil innebære at tunge kjøretøy med militært materiell samt tilstedeværelse av sikringsstyrker og personell for å håndtere materiell vil være tilstede i Bogen i perioden. Det vil også innebære stor militær trafikk på veg-aksene Bogen – Setermoen.

I forbindelse med ankomst Bogen, forflytning til Setermoen og avreise fra Sørreisa skal Heimevernet, ved HV-16, vil ivareta sikkerhet for materiell og personell fra USMC.

Lokalt i Bogen, vil publikum merke at det er stor aktivitet på kaiområdet i hele perioden, men også periodevis i Bogenfjæra. Det er også anmodet Statens Vegvesen om nedsatt hastighet forbi de mest trafikkutsatte punktene. Det kan også, periodevis, bli aktuelt med trafikkregulering og/eller stans i trafikken fra sentrum til kaia.

Heimevernet vil sperre av områder hvor det vil være stengt for sivil aktivitet enten i hele eller deler av perioden.  

Vi ber publikum om å vise respekt for sperretiltakene og for vaktpersonellet, samt å vise spesiell aktsomhet overfor de tunge transportkolonnene som vil gå til og fra Bogen.

Kontaktperson ved HV-16 er Kapt Oddbjørn Dalsbø, tlfnr 48993532.

Miljøoffiser ved HV-16 er Kapt Stian Andreassen, tlfnr 48993552

Skjema skaderapport

Rekvisisjon av øvingslende - FOHs skriv til fylkesmannen. 

lik-oss-p-facebook

{jcomments on}