Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring Flåtta boligfelt

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

flaatta

Evenes formannskap behandlet i møte den 04.09.18 sak 34/18 reguleringsplan for Flåtta Boligfelt, og vedtok med hjemmel i Plan og Bygningsloven § 12-11 å legge planforslaget ut på offentlig høring.

Planforslaget

KU vurdering Flåtta boligfelt på Liland

Henvendelser vedrørende reguleringsarbeidene kan rettes til Plan- og utviklingsavdelingen v/ Ole Øystein Lindebø. Skriftlige merknader, kommentarer og klager sendes Tjeldsund kommune - Plan og utviklingsavdelingen, Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund eller e-post.

Høringsfristen for å komme med skriftlige merknader er 42 dager.

Planforslaget er også utlagt til offentlig ettersyn på rådhuset i Evenes.

lik-oss-p-facebook

{jcomments on}