Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tilskudd boligetablering

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

husbank logo

Evenes kommune i samarbeid med Husbanken tilbyr tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Vi har en liten ramme som kan hjelpe deg/dere til å komme i posisjon til å oppnå finansiering til etablering, oppføring, kjøp og refinansiering av bolig.

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.  Støtten gjelder spesielt overfor barnefamilier og unge.

Startlån og tilskudd til etablering søkes i den kommunen du skal bosette deg i. Du kan  registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Fristen for å søke om tilskudd er satt til 30.11.19.  Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi for å være sikker på at du også etter boligkjøpet har tilstrekkelige midler til livsopphold.  Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har godkjent boligen for tilskudd og/eller lån. 

Når du har skriver under på søknaden  gir du samtidig fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.

Et av målene er å bidra til at flere langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier til å kjøpe egen bolig. Dette gjelder særlig familier som leier kommunal bolig, men også familier som har en ustabil bosituasjon i en uegnet privat utleiebolig. Startlån og tilskudd brukt i refinansiering er gode virkemidler for å unngå at barnefamilier mister boligen på grunn av høye boutgifter.  Mer informasjon her.

Startlån og tilskudd til etablering er også viktige virkemidler for å bosette flyktninger. Flyktninger som leier bolig og som har en stabil økonomisk situasjon, bør få muligheten til å kjøpe sin egen bolig. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet, og skal prioriteres ved tildeling av startlån og tilskudd.  De som har størst behov skal prioriteres. 

Mer informasjon om startlån finner dere her.finner dere her. 

Boliger til salgs i Evenes pr. i dag.

Trenger du mer informasjon kan du ta kontakt med leder i fellesavdelingen Per-Kaare Holdal.

{jcomments on}

lik-oss-p-facebook