Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Spillemidler for 2019

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Pengesekk

Søknadsfrist til kommunen for Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2019 er 1. november 2018.

 Gjelder for søknad om tilskudd av spillemidlene til:

  • Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet
  • Nærmiljøanlegg
  • Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten
Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd fra spillemidlene.
Prioritering av søknader gjøres av kommunen i samsvar med rullering av gjeldende Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.
Søknadene skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge.

Info om spillemidlene, forhåndsgodkjenning og søknadskjema fins her:  https://www.anleggsregisteret.no/

 

Ved behov for veiledning i forbindelse med søknad om forhåndsgodkjenning og utarbeidelse av søknad om spillemidler:
Kontakt Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, tlf. 907 03 947 eller se info fra fylket/ kontakt Nordland fylkeskommunes rådgiver Kristin Hunstad.