Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Handelsanalyse for Evenes

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

 økorapporthandel2018

Evenes kommune har fått utarbeidet en handelsanalyse som tar for seg ringvirkningene av Forsvarets etablering på Evenes flyplass.

Rapporten viser at det vil genereres høyere omsetning innen dagligvare og utvalgsvarer. Veksten er på ca. 78 millioner kroner i 2032, og en økt sysselsetting på 52 personer. Dette er det moderate anslaget på vekst innen detaljhandel. Analysen har ikke tatt for seg vekst i tjenesteytende næringer og veksten i offentlige tjenester som en følge av økt aktivitet og sysselsetting.

Evenes kommune har gjort dette for å starte arbeidet med å få anslått hva vi kan forvente av vekst i perioden fram til 2032. Analysen skal være ett av våre bidrag til næringslivet, som en næringsvennlig kommune. I tillegg vet vi at denne type analyser er viktig som en del av beslutningsgrunnlaget for næringsaktører når de skal vurdere utvidelse av eksisterende virksomhet, eller at nye aktører ønsker å etablere seg.

Last ned analyse her:  pdf Rapport Handelsanalyse for Evenes (2.36 MB)