Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Endringer i legetjenesten

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

ets medisinEndringer i fastlegeordningen i Evenes, Tjeldsund og Skånland

På bakgrunn av at flere av våre fastleger har sagt opp ved ETS medisinske senter så vil høsten 2018 være preget av at vi får nye leger på kontoret. I en tid der mange kommuner sliter med å beholde samt rekruttere nye leger så er ETS-medisinske senter fornøyd med at vi har klart å finne nye, og flinke leger som erstatter de som nå har sluttet.
Jeg har stor forståelse for at pasientene opplever det som vanskelig at fastlegen slutter, og at de må forholde seg til nye leger på kontoret.
Vi skal gjøre det vi kan for å skape en stabil og god legedekning i ETS, og jeg har stor tro på at vi skal lykkes med det.

Ny lege i utdanningstilling
Vi har ansatte ny lege for alle pasientene som har hatt lege Rebecca Lumb Sannum.
Den nye legen heter Karianne Ytterstad og er fra Harstad. Har erfaring fra medisinsk avdeling samt ØNH-avdelingen i Harstad. Karianne er også utdannet fysioterapeut. Hun starter 3 september og skal ha 600 pasienter samt jobbe som helsetasjonslege i Skånland kommune, og etterhvert i alle tre ETS-kommunene. 100 av pasientene til Anders Stormo vil få henne som fastlege.

Fastleger i ETS-turnus
Det er ansatt 3 leger i ETS- turnus hvor de jobber 2 uker og har fri i 4 uker.
De nye legene er Marit Karlsen, Erik Arild og Nils Magne Sæterbø, og de har alle tre lang fartstid som fastleger. Disse legene skal overta 300 pasienter fra Anders Stormo sin liste, i tillegg skal de ha mye legevakt og være tilsynsleger på Skånland sykehjem. Noen pasienter vil midlertidig være uten fast lege. 280 av pasientene til tidligere fastlege Anders Stormo vil stå uten fastlege, men disse pasientene vil få tilbud om legetime hos de andre legene på kontoret. Vi jobber med å få på plass en ny fastlege for disse pasientene.

Vikar for Marius Christensen
Marius har gått ut i permisjon 6 måneder fra 5/9 2018-5/3 2019. Hans vikar heter Abdisa Agdugna og er en relativt nyutdannet flink lege som er født og oppvokst i Norge. Han begynner 5 september. Marius avvikler ferie fra 20/8 inntil ny vikar er på plass. Ved helsehjelp vil fastlegepasientene til Marius få time hos noen av de andre legene hos oss.

Utlyste stillinger
I tillegg til disse endringene har dessverre også Ronny Heine Andreassen sagt opp fra desember 2018, og det er to søkere på stillingen hans som er utlyst. I tillegg er stillingen som kommuneoverlege lyst ut, da Barbro Hætta skal tilbake i jobben som konstituert overlege på BUP i Harstad i løpet av vinteren 2018, og den stillingen har også søkere. Søknadsfristen for begge disse stillingene er 9 september 2018. Vi har stor tro på at vi skal kunne få på plass flinke leger i begge disse stillingene.

Ta gjerne kontakt med legekontoret om dere har spørsmål, og husk at uansett om fastlegen er borte, eller slutter så skal ETS medisinske senter gi et øyeblikkelig hjelp tilbud til alle innbyggerene i ETS, og at alle pasienter som har fastlege på ETS medisinske senter skal også få et tilbud om legehjelp som ikke er øyeblikkelig hjelp.