Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vi digitaliserer

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Økonomileder Hugo Heimgård

- Evenes kommune digitaliserer utsendelse av faktura, sier økonomileder Hugo Heimgård.

Evenes kommune er i ferd med å gjennomgå våre tjenester med sikte på økt bruk av digitale verktøy.  Dette gjøres for å effektivisere, redusere kostnader og øke servicen overfor publikum. Vi vil i løpet av august være i gang med digitalisering av utgående faktura til kunder.

Hvilke konsekvenser har dette for deg?
Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, som eFaktura, som Vippsfaktura, via digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din. Papirfaktura vil bli sendt ut av ekstern leverandør og vil se litt annerledes ut enn dagens faktura.

.

Brevgiro
De nye fakturaene kan ikke benyttes for betaling via brevgiro.
Betaler du via brevgiro, må du benytte en tom bankgiroblankett, fylle ut nødvendig informasjon som du finner på den tilsendte fakturaen og deretter benytte den ferdig utfylte bankgiroblanketten til betaling via brevgiro. Slike tomme bankgiroblanketter kan du få i din lokale bank eller på rådhuset . På rådhuset kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

  • Beløp
  • Betalerens bankkontonummere faktura
  • Betalt av
  • Betalt til
  • Kundeidentifikasjon (KID)
  • Kroner og øre
  • Til konto

Faktura via Vipps
Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne få fakturaen som Vippsfaktura.
Dette forutsetter at du benytter Vipps og at du har aktivert tjenesten Vipps faktura. I tillegg må du være registrert med et gyldig mobiltelefonnummer i Evenes kommune sitt kunderegister.

Faktura i Digipost /eBoks
Hvis du er vant til å få faktura i postkassen din, vil du nå kunne motta fakturaen som digital post i Digipost- eller eBokspostkassen din.
Dette forutsetter selvsagt at du allerede har en digital postkasse (Digipost eller eBoks) og at du ikke har reservert deg mot mottak av digital post fra det offentlige.

Tilbud om å inngå efaktura-avtale
Hvis du er registrert med en gyldig e-postadresse i kommunens register, vil du motta en e-post med tilbud om å inngå efaktura-avtale med Evenes kommune.
E-posten inneholder en lenke som du må klikke på for å aktivere en slik avtale. Hvis du ikke ønsker å inngå slik avtale, kan du bare slette denne e-posten. Hvis du allerede har slik avtale med kommunen, får du ingen e-post.

Du vil selvsagt motta fakturaen på den ene eller den andre måten. Hvis du allerede har en avtalegiro eller efaktura-avtale med Evenes kommune, vil du fortsette å motta faktura som avtalegiro eller efaktura.
Hvis du ikke har slik avtale blir fakturaen sendt til Vipps - hvis du er registrert med mobiltelefonnummer og benytter Vipps faktura. Hvis du ikke benytter Vipps faktura, blir fakturaen sendt til Digipost eller eBoks (hvis du mottar allerede digital post fra det offentlige), osv. Er det ikke mulig å sende fakturaene digitalt, blir fakturaen sendt som brevpost.

{jcomments on}

lik-oss-p-facebook