Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte idag

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

Idag er det kommunestyremøte, det starter kl 08.30. Her er sakslisten:

klubbe35/18 Godkjenning av protokoll forrige møte
36/18 Skolebygging - status 
37/18 Regnskap og årsmelding 2017
38/18 Tertialrapportering 1/2018 - Evt. budsjettregulering
39/18 Samarbeidsavtale - drift av kulturskole
40/18 Samarbeidsavtale - Fysioterapitjeneste
41/18 Plan og utvikling / teknisk drift - Framtidig organisering
42/18 Samarbeidsavtale - NAV
43/18 Interkommunale samarbeid - Status
44/18 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid mlm NFK og Evenes2018-2021
45/18 Felles politikontakt for kommunene i Ofoten 
46/18 Referatsaker

Her kan du se kommune tv: Kommune tv