sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Endringer i valgloven

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

valglogo 300pxlStortinget vedtok 4. juni 2018 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning både for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og stortingsvalget 2021. Endringene trer i kraft straks.

 Stortinget vedtok en endring i valgloven § 6-3 (1) om hvem som kan skrive under på listeforslag fra registrerte politiske partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Etter dagens regelverk skal listen skrives under av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Departementet foreslo en endring i denne bestemmelsen, da sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner fører til et behov for mer fleksibilitet.

Det er nå vedtatt at listeforslag med tilstrekkelig oppslutning skal skrives under av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Dette betyr at partiet ikke nødvendigvis må ha et eget lokallag i valgdistriktet. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.