sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Endringer i valgloven

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valglogo 300pxlStortinget vedtok 4. juni 2018 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning både for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og stortingsvalget 2021. Endringene trer i kraft straks.

 Stortinget vedtok en endring i valgloven § 6-3 (1) om hvem som kan skrive under på listeforslag fra registrerte politiske partier som fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller minst 5000 stemmer i hele landet ved forrige stortingsvalg. Etter dagens regelverk skal listen skrives under av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder. Departementet foreslo en endring i denne bestemmelsen, da sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner fører til et behov for mer fleksibilitet.

Det er nå vedtatt at listeforslag med tilstrekkelig oppslutning skal skrives under av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet listen gjelder for. Dette betyr at partiet ikke nødvendigvis må ha et eget lokallag i valgdistriktet. Styremedlemmene som skriver under på listeforslaget må fremdeles ha stemmerett i valgdistriktet.

Registrering i partiregistret

For at registrerte opplysninger skal få virkning for valget, må Partiregisteret ha mottatt og journalført meldingen innen 2. januar i valgåret.

Partiet må være registrert i Enhetsregisteret før det kan registreres i Partiregisteret. Du kan sende inn melding om registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret samtidig. Du må bruke skjemaet Samordnet registermelding ved registrering i Enhetsregisteret og Partiregisteret.

Valgavvikling

Svar på spørsmål om valgavviklingen, for eksempel krav til valglister, hvilke frister som gjelder, opplysninger om partienes oppslutning ved valg og annen informasjon om valg finner du på valg.no. Partiregisterets oppgave er begrenset til registrering av opplysninger om de politiske partiene i henhold til gjeldende regelverk.

 

Nyttige lenker:

Valgloven

Partiloven

Partilovforskriften