Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Stedsutvikling og omdømmebygging

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

raadhusetEvenes kommunestyre vedtok å gå videre inn i et prosjekt for utvikling av kommunesenteret i Evenes.

I desembermøtet ble følgende punkter vedtatt:

 • 1) Forslag fra Bogen i Vekst om Cool-tur sti 
 • 2) Strandelv-området.  Her må vi se på flomsikring og opprydding. 1000-års planen skal vurderes gjennomført. Det må beskrives mål, utfordringer, finansiering og tiltak.
 • 3)

  Forslaget fra innbyggerne om Barneskiløype 

 • 4) Tilrettelegge fiskeplass for bevegelseshemmede ved Strandvannet.  

 • 5) Rådhusplenen utvikles til aktivt bruk for innbyggerne og besøkende
 • 6) Rådhustunet - Prosjekt hvor plassen skjermes mot vind og vær med levegg og tak.  Det bør legges heller istede for asfalt.
 • 7) Kommunestyrets vedtak om etablering av tasteplass bør følges opp med tilbud til alle
 • 8) Infotavler med kommunens tilbud bør monteres der folk ferdes.
 • 9) Statens Vegvesen må inviteres med i stedsutviklingsprosjektet for å kompensere for båndleggingen av areal gjennom store deler av Bogen sentrum.
 • 10) Bogen barnehage - legge tilrette for økt kapasitet
 • 11) Avklaring av bruk av skoletomta i Bogen.

Vi arbeider nå med finansiering og har følgende muligheter:

Stedsutvikling Bogen er ikke bare fysiske tiltak, men handler like mye om omdømme til kommunesenteret og til Evenes kommune.  Prosesser som mobiliserer kommunen, innbyggere og næringsliv til et felles løft, kan styrke lagånd og sosiale nettverk samt skape optimisme og stolthet blant kommunens innbyggere. Til dette må det også settes av ressurser i form av både penger og folk.  Vi kommer til å bruke litt tid på omdømmebygging og til neste fellesmøte med dere som innbyggere setter vi dette opp som tema.  Vi kommer tilbake til dette.

Omdømmearbeid handler om å fremheve stedets kvaliteter og vi har definert mål for hvordan vi vil utvikle lokalsamfunnet. Dersom omdømmearbeid skal påvirke attraktiviteten og veksten til Bogen og Evenes, må vi sammen tenke bevisst på omdømmebygging. Når kommunen arbeider kontinuerlig for å bedre stedskvalitetene og samtidig er flinke til å fortelle om de bedringene som skjer, kan omdømmet til et lokalsamfunn påvirkes.

I kommunalt omdømmearbeid er kommunens egne innbyggere, politikere og ansatte en svært viktig målgruppe.  Alle kan dermed bidra positivt til omdømmebygging.  Ansatte i Evenes kommune utvikler hverken omdømme eller lokalsamfunn alene. Både gjennom forskning og erfaringer fra hele landet viser erfaringer at det handler om å få kommune, næringsliv og innbyggere til å jobbe sammen om utvikling i en felles retning. Vi i Evenes kommune tar ansvar for å sette i gang prosesser som kan gi svar på flere sentrale spørsmål:

 

 • Identitet – hva mener egne innbyggere?
 • Omdømme – hva mener personer utenfor kommunen?

Omdømmet til Evenes kommune og Bogen kommer som et resultat av det daglige arbeidet som skjer sammen med innbyggere, næringsliv og de som kommer på besøk for å handle eller som turister. Historiene disse forteller om sitt møte med kommunen, næringslivet og oss som innbyggere, skaper omdømmet.  Dette gjelder også bruk av sosiale media som f.eks. Facebook.  Innbyggerne må oppleve og bidra til at Evenes kommune er og blir et godt sted å bo slik at de kan anbefale andre å flytte hit. Næringslivet må oppleve kommunen som en god tilrettelegger for nyskaping og videreutvikling. Folk som kommer på besøk må oppleve en handelsstand med mangfold og god service. Ansatte i Evenes kommune skal trives i arbeidet.  Når alt dette fungerer godt, får kommunen også et godt omdømme.

Linda Lien, førsteamanuensis fra Kunsthøyskolen i Bergen, har skrevet en doktoravhandling om ”Den kollektive stadsidentiteten i den personlige merkevarebygginga si tid”.  (pdf)

omdommebygging

 

lik-oss-p-facebook

{jcomments on}