Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Grønn satsning

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

gronnEneste kommune i Nord-Norge som får tildelt midler.

Miljødirektoratet mottok 355 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene". Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 318 millioner kroner.

Pr. april 2018 har Miljødirektoratet behandlet ferdig de aller fleste søknader om støtte til ladeinfrastruktur for kommunale tjenestebiler og Evenes kommune er altså eneste kommune i Nord-Norge som får tildelt midler.

Miljødirektoratet støtter ladeinfrastruktur som legger til rette for at kommunene erstatter sine fossile tjenestebiler med elektriske kjøretøy. Slik utskifting gir umiddelbare utslippskutt. Ladeinfrastruktur til kommunale tjenestebiler dekkes ikke av andre støtteordninger, og er heller ikke omfattet av krav i lov og forskrift. Miljødirektoratet gir støtte som dekker inntil 50% av etableringskostnaden for ladepunkter til biler som skal skiftes ut. Miljødirektoratet legger til grunn at kommunen skifter ut et fossilt kjøretøy med helelektriske kjøretøy for hvert ladepunkt som støttes. Miljødirektoratet forventer at kjøretøyene skiftes ut senest innen utgangen av 2020. Med ett ladepunkt menes lademulighet for ett kjøretøy. Det stilles krav om at ladepunktene skal være "MODE 3 – TYPE 2".

Vi har fått midler til etablering av ladepunkter til egne tjenestebiler på Liland og i Bogen.  Våre politikere satser bevisst på at nye kommunale biler skal være lav- og nullutslippskjøretøy. Dette skal også gi reduksjon i driftsutgifter på sikt.

{jcomments on}

lik-oss-p-facebook