Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Samiske stedsnavn

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

kart

Evenes kommune har under behandling navnesak samiske stedsnavn. 

De endelige tilrådningene fra nordsamisk stedsnavnkonsulent ved Sametinget, finnes på dette skjema.  Skrivemåten tilrås fra Sametinget i henhold til § 3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, § 4. Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Evenes er i et område med tornesamisk dialekt. Det er det tatt hensyn til i tilrådingene fra Sametinget. På skjemaet finnes tilleggsopplysninger med hensyn til enkeltnavn. 

Det neste som må gjøres, er at Kartverket fatter vedtak om skrivemåten av natur- bruks- og gårdsnavn i samme sak. Før Kartverket gjør vedtak er det en del formaliteter som må følges.  Etter § 6 i Lov om stadnamn, første ledd, andre setning har «[e]igaren eller festaren rett til å uttale seg i saker som gjeld skrivemåten av bruksnamn». Eier eller fester kan gi et bruk som har et norsk navn i et samisk bosetningsområde, et samisk navn i tillegg eller istedenfor det norske navnet.

Når Kartverket har fattet sine vedtak, kan vi i kommunen fatte vedtak om skrivemåten av navn på grender og bygder og andre navn som kommunen har rett til å fastsette skrivemåten til.  De navn vi i kommunen skal behandle er merket med K i vedtakskolonnen på navnesaksskjemaet.

Brukseiere er tilskrevet direkte om at det er reist navnesak. Kartverket kan ikke gjøre vedtak om skrivemåten av bruksnavn uten at brukseier får anledning til å uttale seg. Etter Rettleiing til forskrift til lov om stadnamn § 8 kan «Eigar eller festar […] gi eigedom med norsk namn i samisk eller kvensk busetjingsområde samisk eller kvensk namn i tillegg til eller i staden for det norske namnet.»

Brukseierne er blitt tilskrevet og har fått opplysning om dette. Om brukseierne ikke ønsker et samisk navn i tillegg til eller istedenfor det norske navnet, kan ikke Kartverket gjøre vedtak om disse navn.  Høringsfrist for brukseierne er 31. januar.

Videre saksgang kan leses her.

lik-oss-p-facebook