Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vi trenger ny rådmann

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

stilling ledigVi søker en samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk.

Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Evenes og må motiveres av samfunnsoppdraget. Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling både mot politisk ledelse og øvrig ledelse, overfor de ansatte og deres organisasjoner, og i forhold til eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.  

Vi forventer at vår rådmann er kreativ, løsningsorientert og har fokus på smarte, effektive og digitale løsninger. For å lykkes i stillingen vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling, god økonomistyring, erfaring fra utviklingsarbeid og breddeinnsikt i kommunal forvaltning være viktig.   

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:  
 • Være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse  
 • Arbeide aktivt for å tilrettelegge for stedsutvikling, bolyst og at Evenes skal være en næringsvennlig kommune  
 • Etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen  
 • Være operativ i utførelsen av at saker til politisk behandling blir godt utredet, belyst og konsekvensutredet og at politiske vedtak blir gjennomført  
 • Sikre at Evenes kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene  
 • Sikre god målstyring, resultatoppfølging og gjennomføring av gode planprosesser  
 • Være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle  
 • Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene   
Ønskede kvalifikasjoner  
 • Høyere relevant utdannelse og dokumenterbare resultater fra lederstillinger  
 • Har kunnskap om næringsutvikling, innovasjonsprosesser og samfunnsutvikling  
 • Erfaring med strategisk ledelse og økonomistyring  
 • God forståelse for rolledeling mellom administrativ ledelse og politisk styring, og breddekunnskap i offentlig tjenesteproduksjon  
 • Har en god gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig  
 • Har en utviklingsorientert lederadferd og god organisasjonsforståelse  
 • Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service  
 • Fremstår som konsekvent, forutsigbar og en lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt  

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.   

Vi tilbyr  
Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling og vekst. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. 

Kontaktpersoner og søknadshåndtering  
I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  
 
Våre rådgivere i Headvisor, Torstein Sneisen, tlf. 918 88 186, Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045 kan kontaktes for en uforpliktende og fortrolig samtale. For mer informasjon om kommunen kan også ordfører i Evenes kommune kontaktes, Svein Erik Kristiansen, tlf. 900 44 385. Kortfattet søknad og cv sendes innen søknadsfristens utløp 25. januar 2018.  

 

lik-oss-p-facebook