Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sjekker brannsikkerheten

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

brann

I perioden 5.-7. desember får opp mot 40 000 husstander over hele landet besøk av brann- og feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn med tilbud om en enkel kontroll av brannsikkerheten i boligen.

Under boligkontrollene sjekker man varsling, slokkeutstyr, elektriske apparater og anlegg, ildsteder og rømningsforhold. Kontrollørene sjekker også alle røykvarslere i boligen og de skifter røykvarslerbatteri ved behov.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten med vekt på veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Mads Tollefsen i Evenes & Tjeldsund brannvesen.
Eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere er spesielt utsatt for å omkomme i brann.

- Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen, sier Tollefsen.

I 2016 startet hele 57 prosent av alle boligbranner på kjøkkenet, og nesten halvparten av brann- og redningsvesenets utrykninger i fjor skyldtes komfyrbranner. En komfyrvakt kan løse problemet og redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk.

Aksjon boligbrann og Røykvarslerdagen er et samarbeid mellom DSB, Norsk brannvernforening, Gjensidige, det lokale elektrisitetstilsyn og brann- og feiervesenet. Lokalt er det Evenes & Tjeldsund brannvesen som står for gjennomføringen av kampanjen.

roykvarslerdagen.no finner du nyttig informasjon om tiltak som bedrer brannsikkerheten.


Kontaktperson lokalt:

Mads Tollefsen

Brannsjef

Mobil: 45784605

Plan og utvikling