Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har årets siste møte 14.12.2017. Hva som skal behandles leser du her.

På sakskartet står følgende saker:

58/17 Godkjenning av protokoll forrige møte
59/17 Betalingssatser 2018
60/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018 - 2021 - Budsjett 2018
61/17 Budsjettregulering
62/17 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
63/17 Gjennomgang av kontrollutvalgets saker under forrige leder – uavhengighet/habilitet
64/17 Retningslinjer for tildeling av eldre- og omsorgsboliger
65/17 Revidert vertskommuneavtale vedr. Krisesentertilbud
66/17 Stedsutvikling Bogen
67/17 Rullering handlingsplan kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
68/17 Evenes Boligstiftelse - økonomisk situasjon - eventuell overtakelse
69/17 Skolen - Evt. navneendring
70/17 Utbygging skole - Status (3)
71/17 Referatsaker

Det vil i tillegg bli ettersendt en sak om tilstandsrapport for grunnopplæringen.

Les sakene her:  pdf Kommunestyre 14.12.2017 - Innkalling og sakspapirer (2.47 MB)

Sak 66/17 er plan for stedsutvikling Bogen. Her er utkast til prosjektplan:  pdf Stedsutvikling Bogen - prosjektplan (8.83 MB) folder

Vi overfører møtet direkte på vårt kommune-TV, ta vare på linken: https://evenes.kommunetv.no/

lik-oss-p-facebook