Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Formannskapets budsjettinnstilling

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

HP 18 FFormannskapet har behandlet sin innstilling til handlingsprogram og økonomiplan for 2018 - 2021 samt forslag til budsjett for 2018. Forslaget omfatter også betalingssatser for 2018.

Handlingsprogrammet er en konkretisering av samfunnsplanen, som er kommunens langsiktige plan for utvikling av Evenes. Handlingsprogrammet og økonomiplanen har varighet for 4 år, og rulleres hvert år. Budsjett for 2018 er år 1 i økonomiplanen. 

Formannskapets innstilling legges med dette ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyret behandler saken 14. desember 2017.

Les formannskapets innstilling til handlingsprogram, økonomiplan og budsjett her:  pdf Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021. Budsjett 2018. Firmannskapets innstilling (2.97 MB) .

Det ble framsatt flere forslag i formannskapet møte 28.11.2017, disse er innarbeidet i handlingsprogrammet.

Det er også laget en publikumsversjon av økonomiplanen, slik at leserne kan lage sitt eget forslag til økonomiplan. Dette kan lastes ned her:  spreadsheet Økonomiplan 2018 2021 Publikumsmodul (formannskapet) (18 KB) . Dette er et regneark (excel) som også omfatter en veiledning. Ta gjerne kontakt om dere plages med dette.

Her er forslaget til betalingssatser som budsjettet bygger på:  pdf Betalingsregulativ 2018 - Formannskapets innstilling (715 KB)

Dokumentene ligger i tillegg til hjemmesiden også ute på rådhuset i Bogen og på Joker Liland. 

Offentlig ettersyn
Dette innebærer at alle kan fremme sine synspunkter på handlingsprogram, økonomiplan, budsjett og betalingssatser. Innspill som kommer, vil bli forelagt kommunestyret slik at dette er del av beslutningsgrunnlaget når sakene behandles 14.12.2017

For (forhåpentligvis) gjøre det enklere har vi lagt til rette med digitalt løsning for å melde dine synspunkt.

Jeg mener at: 

  

 

lik-oss-p-facebook