Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rullering handlingsplan kommunedelplan

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Bobbelurn oversikt

Kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser for årene 2015 - 2018 har en egen handslingsplan for aktivitetstiltak og anlegg (kap. 7), denne skal revideres hvert år. 

Dette er en forutsetning for bl.a. å få spillemidler fra staten til prosjekter som skal gjennomføres i Evenes og det er et pluss i andre søknader vedrørende tilskudd til anlegg og aktiviteter for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Lag, organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper, bedrifter og offentlige virksomheter kan komme med forslag til tiltak. Planen finner du her:

http://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/planer

Frist for å komme med innspill er 30.november men ta gjerne kontakt eller meld inn innspill i god tid før det. Kommunal frist for å søke spillemidler er også 30. november.

Innspill sendes:  eller Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten

Info/søknadsskjema spillemidler finner du her.