Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Endringer av fastlegelistene

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

blodprove

Over tid, og spesielt etter innføringen av samhandlingsreformen, har fastlegenes arbeidsbelastning økt.

For å kunne gi pasientene et bedre tilbud ser de seg nødt til å redusere sine fastlegelister til 800-900 plasser. I tillegg har ETS kommunene hatt noe lav fastlegekapasitet siste halvår.  På bakgrunn av dette er det opprettet en ny fsstlegeliste som betjenes av lege Rebecca Lumb Sannum. På sikt skal denne listen ha 600 pasienter.  Reduksjonen av lister styres av HELFO og skjer på den måten at de vilkårlig trekker ut pasienter av fastlegens liste, og overfører dem til den nye legen.  Legene eller legekontoret har ingen innflytelse på hvem som trekkes ut av listen.

Fratrekket av pasienter vil skje i fire omganger, over ca 6-8 mnd.

I løpet av oktober vil 70 pasienter på listen til lege Anders Stormo trekkes ut og overføres listen som Rebecca Lumb Sannum betjener. 

I tillegg vil den nye listen som Sannum betjener ha 80 åpne plasser fra ca 12 oktober 2017. 

Ved ytterligere informasjon kan man kontakte HELFO på tlf 800 43 573, eventuelt kommuneoverlege Barbro Hætta på tlf 91318931.

lik-oss-p-facebook