Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Næringsplan for Ofoten - Høring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Strat nringsplan 17Strategisk næringsplan for Ofoten legges med dette ut til høring.

Ofoten har hatt felles strategisk næringsplan siden 2006. Planen har tidligere vært rullert to ganger. Siste planperiode var fra 2011 til 2015.

Ofoten Regionråd har fått midler til å revidere planen for en ny periode, fra 2017- 2021. Prosessarbeidet har vært utført av Futurum med Ofoten regionråd som oppdragsgiver. Strategisk næringsplan for Ofoten (SNPO) bygger på eksisterende SNPO (2011-2015).

SNPO gjelder for perioden 2017-2021, og legger opp til utarbeidelse av handlingsplaner som skal rulleres annen hvert år. Planen omfatter regionsamarbeidet som representerer bo- og arbeidsregionen i Ofoten. Drivkraften for en felles plan som alle står bak, er å skape resultater for hele regionen. Dette skal gjøres gjennom engasjement, nye ideer, bruk av eksisterende kompetanse og bedre samhandling med hverandre.

Utfordringen er å skape flere arbeidsplasser, flere tjenestetilbud, rekruttere kompetent arbeidskraft til bedriftene og få de unge til å bli værende/tilflytte etter endt utdanning.

Les planforslaget her:  Strategisk næringsplan for Ofoten - Høringsutkast

Høring
Vi håper at flest mulig fra lokalt næringsliv og næringsinteresserte tar seg til til å lese planutkastet, og gir høringsuttalelse. Vi vil sammenfatte høringsuttalelsene, og sende dem samlet til regionrådet. Høringsuttalelser sendes   innen 1. november

lik-oss-p-facebook