sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vannproblemer - oppdatert

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

krane

Vannsituasjonen i Bogen – Østervik (Indre Evenes vannverk) etter problemene med vannforsyningen i helga.Status mandag formiddag:

Vi leverte fra i går kveld vann til alle abonnentene i Bogen. Abonnenter fra Lenvik kirkegård til Østervik er fri for vann. Vi var nødt å stenge ute denne strekningen for å kunne forsyne Bogen. Blindesenteret har reservevannforsyning fra vanntank som vi drifter.

Problemet:

Vi oppnår ikke nok trykk inn til Vannbehandlingsanlegget i Rogndalen. Kun 5 kg, mot normalt 8 kg. Det er unormal situasjon. Det er sannsynligvis også en stor lekkasje ute på nettet, antagelig mot Østervik. Vi fikk indikasjoner på høyt forbruk allerede på torsdag, og satte da straks i gang lekkasjesøk. Men da var trykket inn normalt.

Hva er gjort:

Søndag: vi søkte etter det mest sannsynlige årsakene på hele anlegget først, uten resultat. Vi har hatt dykker for å sjekket inntaket i Rogndalsvannet. Vi så noe som kunne være en lekkasje på inntaksledningen oppe ved vannet, men det var dessverre et blindspor. (Hadde gravemaskin oppe.) Vi gjorde et grovsøk på lekkasjer i Bogenområdet ved å stenge ute områder, men fant ikke noen større lekkasjer da. Vi hadde folk ute fra kl 0430 til ca kl 2100 i går, men da måtte de ta pause.

Mandag: Vi leiter nå etter lekkasje eller andre feil på forsyningsledninga fra Silhuset oppe ved Rogndalsvannet og ned til behandlingsanlegget. Vi har noen teorier som vi går etter. Vi må først finne feilen her før vi kan aktivt søke opp lekkasjer ute på nettet.

Hvis vi ikke finner ut mer i dag, vil vi prøve å etablere en midlertidig vannforsyning til Østervikområdet (med kokepåbud), slik at alle får vannforsyning.  

Utfordringen er lekkasjesøk. Ledningsnettet og kummene er gammelt og det er altfor lang i mellom kummene til å få en effektivt søk med de hjelpemidler som finnes. Derfor må vi fysisk leite langs linja. Forutsetningen for å finne lekkasjer er at trykket og forsyninga inn på nettet er normalt så vi ser lekkasjen. Derfor er det viktig å finne årsaken til at vi ikke får nok trykk på behandlingsanlegget.


Oppdatering søndag: Lekkasje funnet, helt oppe i Rogndalen. Maskin underveis, vil ta noen timer før vannet er på plass. 

Når vannet kommer tilbake, tapp helst på lavest punkt i huset for å unngå grums i vannrørene. 


Siste oppdatering:

Vannet tilbake i Kvitfors, og det jobbes for fullt med å rette lekkasjen fra Rognvannet.


Tidlgere:

Vi har problem med vannforsyningen i Bogen og Østervik nå på morgenen. Våre folk jobber nå med lekkasjesøk, men vet ennå ikke hvor denne er.

Vi fikk akkurat melding om at det også er problem med vannforsyningen på Kvitfors Abonnenter i ytre Evenes er berørt. Driftpersonell fra Skånland er på saken

Nærmere info kommer når vi vet mer. Beklager.