Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring akvakulturlokalitet - Utsatt frist

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

glad laks

På bakgrunn av tilbakemeldinger gir vi utsatt frist til 31. august for høring på dispensasjon fra arealplanen for etablering av oppdrettsanlegg ved Bårøya.

Evenes kommune har mottatt søknad fra Cermaq Norway as om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av akvakulturlokalitet for laks ved Bårøya i Evenes kommune. 

Hovedkartet til arealplanen er >>her

Det er Plan og utviklingsavdelingen i Tjeldsund som har saken, og forbereder søknaden for politisk behandling i Evenes. Dispensasjonssaker avgjøres av formannskapet, som er det faste utvalget for plansaker. Førgende dokumenter foreligger:

Høringen er sendt til de instanser som skal uttale seg om slike saker, men samtlige uttalelser vil bli registrert og hensyntatt i den videre behandlingen

Eventuelle uttalelser sendes 

 

lik-oss-p-facebook