Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Har du flyttet ?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

valglogo 300pxl

Har du flyttet til Evenes kommune og ønsker å stemme må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune.

Reglene gjelder ved stortings- og sametingsvalget.

Manntallet er oversikten over alle som har stemmerett ved valget. Det er folkeregisterets opplysninger pr. 30. juni som er grunnlaget for manntallet. Det er altså velgerens adresse denne datoen som avgjør hvilken kommune han/hun har stemmerett i.

Dersom en flyttemelding har kommet fram til folkeregisteret innen 30. juni, vil den nye adressen innføres i manntallet. Kommer flyttemeldingen fram til folkeregisteret etter 30. juni, er det den gamle adressen som avgjør hvilken kommune velgeren har stemmerett i. Merk! Det er ikke tilstrekkelig å melde adresseendring til Posten. Det må meldes flytting til Folkeregisteret

Her finner du skjema for innmelding i manntallet

Her kan du melde flytting til folkeregistreret: http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Flyttemelding-til-folkeregisteret/