Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Foreløpig støysonekart

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

f 35 lightning ii– Vi trenger lokal kunnskap inn i planarbeidet. Uten blir det en dårlig plan.

Forsvarsbyggs Margrete Breivik Dahl var tydelig på at Forsvarsbygg trenger lokal påvirkning i utarbeidelsen av planprogrammet da hun innledet på folkemøtet på Tårstad i går.

Forsvarsbygg kunngjorde nylig varsel om planoppstart og høring av planprogram. Les planprogrammet her:  pdf Konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad / Narvik lufthavn, Evenes (1.16 MB)

Planprogrammet er en plan om hva som skal utredes nærmere i en ny reguleringsplan for flystasjonen og flyplassen. Er det ting du ønsker skal utredes nærmere, meld derfor dette inn til Forsvarsbygg:

Epost:  
Post: Forsvarsbygg
Postboks 405 Sentrum
0103 OSLO

Kontaktperson i planarbeidet:
Margrete Breivik Dahl, Tlf: 90 29 03 56
e-post:

Her er presentasjonen som ble benyttet på folkemøtet i går:  pdf Forsvarsbygg - Presentasjon 22.6.2017 (3.30 MB)

Foreløpig støysonekart   
Forsvarsbygg presenterte samtidig et foreløpig støysonekart:  pdf Støysonekart juni 2017 - FORELØPIG (6.77 MB)  Den stiplede linjen viser dagens støysoner. 

Det understrekes at dette et et foreløpig kart, basert på den flyaktiviteten som Avinor forventer (sivil trafikk) og forsvarets kommende aktivitet. Det er det nye jagerflyet som påvirker støybildet mest, mens de nye overvåkingsflyene har et støynivå på linje med ordinære rutefly. 

Forsvarsbygg vil arbeide nærmere med beregninger og vurdering av støy, i dette arbeidet vil de kunne kartlegge situasjonen for hver enkelt eiendom. Når de er ferdige med dette arbeidet, vil de ta kontalt med berørte grunneiere. Dette skjer neppe for 1. halvår 2018.

lik-oss-p-facebook