Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kunngjøring

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

forsvarsbygg2Statlig reguleringsplan med konsekvens-utredning for Evenes flystasjon og Harstad / Narvik lufthavn, Evenes. Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med en ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Reguleringsplanen skal legge til rette for kommende utbygginger innenfor planområdet. Det er utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet som nå sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planen er utlagt på rådhuset i Bogen og kan lastes opp her.

Arbeidet blir gjennomført som en statlig planprosess etter bestemmelsene i Plan- og bygningsloven §§ 6.4. og 12.2. Planprogrammet er det første steget i planprosessen, der det blir bestemt hva som skal utredes videre og fastslått hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Planprogrammet inneholder et forslag til opplegg for medvirkning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er planmyndighet og fastsetter planprogrammet for arbeidet etter at dette har vært på høring, og vedtar reguleringsplanen når planprosessen er gjennomført.

Reguleringsplanen vil omfatte både de sivile og de militære deler av flystasjonen/lufthavnen. Planområdet fremgår av kartskissen, og kan være noe større enn endelig planforslag. Endelig avgrensing av planområdet fastsettes når reguleringsplanen blir vedtatt. Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg gjennomfører utredningsprosessen i samråd med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DINE INNSPILL ER VIKTIGE.

Alle som ønsker det kan komme med synspunkter og merknader til planprogrammet, herunder utredningstemaer og opplegg for medvirkning. Forslaget er også lagt ut som papirutgave på rådhuset i Bogen.

ÅPNE MØTER.

For å legge til rette for medvirkning fra publikum avholder vi åpne møter den 22.6.2017 på Lavangseide grendehus kl. 17.30–19.00 og på Grendehuset Solbakken,Tårstad kl. 20.00–21.30.

Forsvarsbygg og Avinor vil også være tilgjengelig for spørsmål og innspill på en åpen kontordag den 23. juni 2017 kl. 09.00–14.30 på rådhuset i Bogen.

lik-oss-p-facebook