Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nærings- og gründerfond

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter


grunderfondHar du en forretningsidé eller ønsker å utvide din forretning ?  Da kan Evenes kommune gi tilskudd til følgende:

  • Bedriftsutvikling
  • Investeringer i bedrifter
  • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer

Satsing på innvandrere, kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom defineres i denne sammenheng innenfor aldersgruppen 18 — 35 år. Det kan ikke gis støtte til aksjetegning. Det
forventes at prioriteringer i regionale planer også gjenspeiles i bruken av de kommunale næringsfondene.

Investeringstilskudd fra det kommunale næringsfondet skal — i motsetning til investeringstilskudd fra Innovasjon Norge — redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende.

Gründerfond
Evenes kommune følger opp satsing på gründere i alderen 18 — 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift. Vi ser griinderfondet i sammenheng med Innovasjon Norges tilbud til unge etablerere.

 Du får mer informasjon her og det også her en eventuell søknad sendes inn.

 

lik-oss-p-facebook