Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Utvalget reagerer

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

170531 trafikksikkerhetsutvalget

Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg gjennomførte møte i dag.  Det var som alltid viktige trafikksikkerhetsaker som sto på dagsorden.

På fotoet er et fulltallig trafikksikkerhetsutvalg med fra venstre Sigrid Schrøder, nestleder Rune Hamnes, leder Monica Nilssen, Roar Larsen og Per Eilertsen. Blant sakene som sto på dagsordenen i dag var blant annet etablering av en tasteplass i Evenes og trafikksikkerhetstiltak i Lenvik og Østervik.

En tasteplass i Evenes skal få fokus på trafikkfaren ved bruk av mobiltelefoner i forbindelse med bilkjøring og samtidig tilby en plass hvor en kan bruke mobiltelefonen trygt.  1 av 3 trafikkulykker skyldes ufokuserte sjåfører og mobilen må ta sin del av skylden for ulykkene.  Fra 2005 til 2013 omkom 29 nordmenn som følge av mobilbruk i bil, ifølge Statens vegvesen. Mørketallene er imidlertid store, og 350 000 nordmenn innrømmer mobilbruk mens de kjører.  Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg mener at ved en eventuell eablering av et tilbud med en tilrettelagt rasteplass med tilgang på gratis wi-fi vil få både fokus på faren, men også være et tilbud til de som kjører privatbil langs vegen.

I tillegg var saken om trafikkfaren på E10 gjennom Lenvik på nytt oppe til behanling.  Det har vært en befaring sammen med Statens Vegvesen tidligere uten at dette har ført til noen forbedring.  Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg inviterer derfro igjen Statens Vegvesen på befaring og samtale om hva som kan gjøres for å unngå trafikkulykker på strekningen.  

Utvalget gjorde følgende vedtak i møtet i dag «Statens Vegvesen henstilles til å prioritere arbeidet med å forbedre trafikksikkerheten gjennom Lenvik.  Befaring utsettes til en snarlig dato som Statens Vegvesen har mulighet til å gjennomføre og ber om en tilbakemelding så snart som mulig.  Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg anser denne saken som viktig og gir den derfor prioritet.»

 

lik-oss-p-facebook