Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkemøte om skole

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Mte 1Evenes kommune vurderer for tiden utvikling av ny skole for kommunen, saken er nå ute til høring.

Som del av høringen inviterer vi til:

Folkemøte mandag 8. mai kl. 18:00
Evenes samfunnshus, Bogen

En arbeidsgruppe har utredet spørsmål om lokalisering, og vurdert følgende alternativer: Bygging av ny skole på skoletomta i Bogen, eller en trinnvis utbygging av eksisterende anlegg på Liland. Arbeidsgruppen anser at bl.a. følgende tema er aktuelle: 

  • Tomtene, størrelse og kvaliteter
  • Trafikkmessige forhold
  • Faglige pedagogiske forhold
  • Økonomi
  • Hvor bor elevene
  • Hvilken lokalisering gjør Evenes mest attraktiv for bosetting
  • Etterbruk av tomt og bygg

Arbeidsgruppen har enstemmig anbefalt en trinnvis utbygging på Liland. Arbeidsgruppens utredning er tilgjengelig på kommunens hjemmeside her:  pdf Lokalisering av ny skole (1.29 MB)

Det pågår for tiden en arkitektkonkurranse, vi har samlet alle aktuelle dokumentene her: Arkitektkonkurranse skole . Mottatte forslag er for tiden til vurdering av en jury, de planlegger å være ferdige med arbeidet 22. mai 2017. Her er mappe som omfatter alle mottatte forslag: Mottatte forslag  

9. klasse vil stå for serveing av kaffe og tilbehør, så legg gjerne ettermiddagskaffen til samfunnshuset. 

Kommunestyret vil ventelig ta stilling til lokalisering i juni.

Frist for uttalelse er satt til 12. mai 2017.

lik-oss-p-facebook