Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Status Stedsutvikling Bogen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

bogen 1000

Forprosjektet Stedsutvikling Bogen har kommet godt i gang.  Det er i tillegg gjennomført et folkemøte og et åpent seminar for å få best mulig grunnlag og innhold til prosjektbeskrivelsen.

Kommunestyret vedtok den 28.9.2016 følgende enstemmige vedtak:

«Evenes kommunestyre vedtar å utrede stedsutvikling Bogen som forprosjekt.  Det skal utarbeides prosjektplan med tiltak, organisering og finansieringsplan til videre politisk behandling».

Det som er viktig for oss i Evenes kommune er følgende:

 • Utvikling skapes gjennom prosesser, ikke gjennom planer og vedtak.
 • Hadde vi visst hva som er ønskelig og var i stand til å gjøre det, hadde vi gjort det.

Derfor trenger vi innspill fra alle gode krefter.  

Hva er stedsutvikling ?

På det faglige seminaret vi hadde på rådhuset den 27. februar hadde vi besøk av blant annet fylkets Heidi Ramsvik som innledet om fylkets strategi og ga oss faglige gode råd.  Hun fortalte at stedsutvikling består av prosesser og tiltak som påvirker attraktiviteten og veksten til et sted. Det kan bl.a. dreie seg om: 

 • sentrumsopprusting
 • etablering av møteplasser
 • fysisk utforming av offentlige rom
 • skilting og merking av turstier og attraksjoner
 • festivaler og kulturelle opplevelser
 • tilrettelegging for næring

Organiseringen av Stedsutvikling Bogen ser slik ut:

Prosjekteier er Evenes kommune

Styringsgruppe:

 • Rådmann (Strategisk forankring, bindeledd mot politikk)
 • Leder plan og utvikling (bindeledd mot planprosesser)
 • Kulturkonsulent (bindeledd folkehelse, kultur og fritid)
 • Næringslivsrepresentant
 • Bogen vekst (leder)

Prosjektgruppe :

 • Kultur (Bindeledd til styringsgruppe)
 • Leder fellesavdelingen
 • Bogen vekst
 • Ungdomsklubbleder

I tillegg skal det etableres temagrupper etter at de forskjellige innspillene er innkommet.

 Rådmann Steinar Sørensen oppsummerte på sitt innspill på folkemøtet i april: 

Omdømmebygging er et verktøy for å utvikle lokalsamfunnet.

Vi spør oss:

 • Hvordan ønsker vi at Bogen skal bli oppfattet?
 • Kva skal til for at dette er en realitet?
 • Hvilke holdninger må endres?
 • Hvilke tiltak må gjennomføres?
 • Hva skal til for å nå ønsket omdømme?

Svaret på dette er prosjektet Stedsutvikling Bogen.  Og det som var viktig er å få tilbakemelding på alle forslag fra innbyggerne, store og små, og næringslivet.  Han brukte begrepet "trakten" som skal ta i mot alle forslag:

trakta

Deretter skal temagrupper, prosjektgruppa og styringsgruppa innarbeidet de gode forslagene i prosjektplanen som igjen skal være et grunnlag for politisk behandling.  Målet er å få prosjektplanen ferdig i løpet av 2017.

Noe som er viktig i stedsutvikling er deltakelse og innspill i prosesser fra alle grupper og personer.  Vi tror etableringen av BogeniVekst også vil bidra til et felles løft, kan styrke lagånd og sosiale nettverk.

Erfaringer fra andre stedsutviklingsprosjekt er at prosessen og resultatet skaper optimisme og stolthet blant stedets innbyggere og næringsliv og kan igjen bidra til økt investeringsvilje. Nyttig lesestoff til denne saken kan være Evenes kommuneplan.

raadhuset    samfunnsutvikling 
 Området rundt rådhuset har mange muligheter    Det samme har området helt fra Vassbotn til havet og er et unikt området

 

Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon om Stedsutvikling Bogen.