Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har sitt neste møte 4.mai, les sakene her.

På sakskartet står disse sakene:

24/17 Godkjenning av protokoll forrige møte
25/17 KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR EVENES OG TJELDSUND KOMMUNER
26/17 Sekretariat for kontrollutvalget
27/17 Støtte til utvidelse og forskjønning av småbåthavna i Bogen
28/17 Alternativstudie bompengefinansiering E10/Rv83/Rv85 Hålogalandsvegen, Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langsvasbukt
29/17 Boligetablering
30/17 Inngåelse ny avtale ikt-drift
31/17 Referatsaker

Les sakene her: Kommunestyre 4 5 2017 Innkalling

Vi overfører selvsagt møtet direkte på kommune-TV. >>Her er linken

lik-oss-p-facebook