Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forslag fra arkitektene

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

skoleArkitektene som deltar i konkurransen om utvikling av ny skole har levert sine forslag.

Det er valgt ut 5 arkitektfirma som deltar i denne konkurransen. Konkurransen er anonym, og for å skille forslagene fra hverandre har hvert forslag fått sitt motto. Forslagene er presentert i tre plansjer i format A1. Det er også levert hefter som gir en ytterligere omtale av og begrunnelse for forslagene.  

Plansjene i format A1 henger nå på rådhuset i møterommet i første etasje. Publikum er selvsagt velkommen til å stikke innom og se på disse. Spør i ekspedisjonen om møterommet er ledig, eller ring på forhånd for å avtale tid.   

Det er valgt en jury som har i oppgave å kåre vinner(e). Juryen skal bruke 5 heldagsmøter for å vurdere mottatte forslag, og har planlagt å være ferdig 22. mai 2017.

Juryen består av:

  • Ordfører, Svein Erik Kristiansen, Evenes kommune 
  • Lokalpolitiker, Terje Bartholsen, Evenes kommune 
  • Rektor, Kjersti Markusson, Evenes kommune 
  • Lærer, Guro Øseth, Evenes kommune 
  • Sivilarkitekt MNAL, Ibrahim Elhayawan, Various Architects 
  • Sivilarkitekt MNAL, Astrid Reikvam, Arkitektformidling

Juryen er mottakelig for innspill til hva som er den beste løsningen, se elektronisk skjema nederst i artikkelen.

Paralellt med dette arbeidet pågår en debatt om lokalisering av ny skole. Om kommunestyret velger Liland, vil vinnende srkitekt få oppgaven med å prosjektere slik at byggingen kan legges ut på anbud. Om kommunestyret velger Bogen, vil vinnende arkitekt få i oppgave å tilpasse sin løsning til tomten i Bogen for så å prosjektere.

>> Les om høring om lokalisering her

Mottatte forslag: 

1 2 TRE
1-2-TRE

1-2-TRE Hefte
1-2-TRE Plansje 

Fugleredet
Fugleredet 

Fugleredet A3 Hefte
Fugleredet plansje side 1
Fugleredet plansje side 2 
Fugleredet plansje side 3

Mteplassen
Møteplassen

Møteplassen A3 HEFTE 
Møteplassen PLANSJE

Solkroken 
Solkroken

pdf Solkroken HEFTE A3 (7.42 MB)  
pdf Solkroken plansjer (13.10 MB)

LYKKELiland
TilLYKKEliland

TilLYKKEliland Hefte 
TilLYKKEliland Plansjer

Her er alle forslagene samlet i en mappe:  Mottatte forslag

Mottatte synspunkt:


Fra: Skjalg Hamnes
Min favoritt: TilLYKKEliland
Begrunnelse: Har ikke hatt tid til å studere forslagene så nøye, men det jeg har tatt meg tid til å sett på er noen forhold som etter min erfaring elevene bryr seg mye om, og det er uteområdene. Og kanskje det mest populære uteområdet på skolen i dag, eller i alle fall 8 år tilbake når jeg selv var elev, var ballbingen, fotballbanen og akebakken. Vi har en stor fotball/idrettsbane på skolen som brukes mye, og kan brukes til mye pga størrelsen. Ikke minst i forbindelse med "Fotballens dag", hvor man kan spille to kamper samtidig på banen ved å ha to baner over banens bredde. Ballbingen er et kjempepopulært tilbud, også utenom skoletiden og brukes mye. Har kanskje mistet litt av sin bruk etter kunstgresset kom på Høgda, men fremdeles viktig. Vinterstid var det ikke så mye fotball akkurat, men da ble fokuset rettet mot akebakken, som var svært populær og mye brukt. Den ble, pga sikkerhetsmomenter, modifisert etter jeg forlot Liland, og jeg forstår det slik at det har ført til redusert bruk og lavere popularitet. 
Av de foreliggende alternativene er det TilLYKKEliland som jeg klarer å se legger best til rette for å ivareta ballbingen og idrettsplassen i sin helhet. I mange av alternativene er store deler av idrettsplassen gjort store inngrep på, det ser jeg som uheldig. 
I tillegg er det i dette forslaget lagt inn mulighet for å etablere en ny akebakke som jeg tror kan bli veldig bra om man gjør noe tilpasninger i terrenget slik at man får en veldig bra akebakke. I vinterlige Evenes er det viktig at man har mulighet til å ake på skolens område, da det er begrenset med andre aktiviteter en kan gjøre vinterstid. Det er noen av de andre alternativene som tar hensyn til akebakke, men når det gjelder disse anser jeg det som at det kan komme i konflikt med annen uteaktivitet. Man risikerer ved disse å dermed få de samme problemene som før man gjorde modifiseringer med dagens akebakke, hvor akende kom inn i gående trafikk og andre lekeområder. Samtidig tar ikke disse alternativene like mye hensyn til idrettsplass og ballbinge.  
En annen fordel med dette alternativet er at man får en god trafikal løsning slik jeg ser det, og en god utnytting av området nord for ungdomsskoletomta, som til nå har vært dødt område.  
Liker også dette med takterrassene og andre løsninger på skolens tak.  
Et minus med dette alternativet er at det tar mye av "skog"-områdene på skolens tomt, som er ypperlige naturlige lekeområder som gir muligheter til å la fantasien slippes fri og utvikles.

Fra: Turid Andreassen Fjellheim
Min favoritt: Solkroken
Begrunnelse: Jeg synes at Solkroken blir ei fin løsning,den kan bygges ut i første omgang til høgre i bilde uten at det går ut over at skoleungene må flytte til andre plasser mens byggingen foregår, må selvfølgelig stenges av med sikring. Deretter kan andre byggetrinn påbygges til venstre for administrasjonsbygget ( som kostnadsmessig er i god forfatning Idag ) i tillegg ligger denne skolen godt i ly for vind fra alle kanter, den har flott turterreng like ovenfor, kort vei til kunstgressbanen på høgda og sist og ikke minst trafikksikkert område. Skolen bruker også dager i året hvor de sykler eller går utover langs landet mot evenesvika, denne veien er lite trafikkert.


Fra: Mariell Fedreheim Markussen
Min favoritt: Møteplassen
Begrunnelse: Det ser så fint ut :-)


Mitt syn på forslagene:

  
 

 

lik-oss-p-facebook

{jcomments off}