Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kurs i skogbruksplan

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

SkogbruksplanHer er tilbud om kurs i praktisk bruk av skogbruksplan.

Det er mange i kommunen vår som i vinter har stiftet nærmere bekjentskap med skogbruksplan for sin egen eiendom, dette som et ledd i en ressurskartlegging som Allskog har utført. Det er derfor en del som har fått tilsendt en elektronisk skogbruksplan over sin eiendom, men som kanskje kunne trengt et kurs i hvordan en kan ta dette hjelpemiddelet i praktisk bruk. Under følger kursinvitasjon fra Ofoten skogeierlag:

Ofoten Skogeierlag og Skogbrukets kursinstitutt arrangerer denne våren kurs i praktisk bruk av skogbruksplanen. Kurset er spesielt nyttig for alle som har fått utarbeidet ressursoversikt med miljøregistreringer fra ALLSKOG i 2016. Kurset gjennomføres over to dager i Herjangen, Narvik, 21.-22.april. 

Teoridelen gjennomføres fredags kveld kl 18-22, emner her vil være: skogbruksplanens innhold, skogens utviklingsfaser, kart og kartkoder, skogfond og tilskuddsordninger og skogeierens miljøansvar med mer.

Lørdag er det utedag hvor vi bruker skogbruksplanen ute i felt. Vi tar for oss vurdering av skogbestander, behov for ungskogpleie, plantetetthet, tremålinger og oppfølging på egen eiendom med mer.

Du kan lese mer om kurset >>her.

Kurspris kr 1.700,-. Påmelding til eller på telefon 994 62 422 innen 19.april. Tips gjerne andre som kan ha interesse av dette kurset.