Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Boligseminar

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

husbank logoVi inviterer til boligseminar i Bogen 20. april kl. 10 på Evenes Samfunnshus.  

På seminaret er utvikling og forvaltning av boliger i Evenes er tema.  Evenes merker en økende interesse i markedet og tar nødvendige grep for å være tilrettelegger og samarbeidspartner.   

Evenes kommunestyre vedtok i sitt møte 8. februar i år ny strategi for "Utvikling og forvaltning av boliger".  En av grunnene til det er at Evenes kommune har stor etterspørsel etter boliger.  Vi har også vært ute på det private marked for å skaffe ledige boliger.  Men etterspørselen stiger og vi tar nå grep for å møte den stigende pågangen.

Forsvaret ønsker en massiv oppbygging rundt flystasjonen på Evenes, og Evenes tiltenkes en betydelig rolle i Forsvarets langtidsplan. Regjeringens forslag om en samling av aktiviteten på Evenes innebærer en økning på om lag 600 ansatte og over 300 vernepliktige på Evenes.

Program

Kl. 10.00 Velkommen - rådmann Steinar Sørensen
Kl. 10.15 Boligsstrategi i Evenes kommune – Per-Kaare Holdal, leder fellesavdelingen, Evenes kommune
kl. 10.30 Forsvaret sine planer, vårt boligbehov og ledige boligområder i Evenes – ordfører Svein Erik Kristiansen
Kl. 11.15 Pause
Kl. 11.30 Utvikling av levende og attraktive boligområder – hva må til?
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 12.45 Ferdigstillelse av boligenheter i Bogen - Kirstin Leiros, adm.dir., OMT BBL
Kl. 13.15 Husbankens forskjellige virkemidler - Aina Elisabeth Saxrud, Seniorrådgiver, Husbanken
Kl. 14.00 Spørsmål/svar

(forbehold om endringer i programmet)

Påmelding innen 15.4. her

Kommunen har mange kommunale boliger som alle er utleid, og klarer ikke å dekke etterspørselen. Vi har mange byggeklare tomter som også kan benyttes til å bygge leiligheter.

Evenes kommune legger nå tilrette for at boligentreprenør kan kjøpe hele tomteområder for videre utvikling.  Vi er en kommune med et stort potensiale for vekst de neste årene. Hålogalandsveien vil korte ned avstandene i regionen. Kommunikasjonen mellom Harstad, Narvik, Sortland, Svolvær og Leknes vil i løpet av denne planperioden bli betydelig bedre. Evenes lufthavn er lokalisert mellom Harstad og Narvik og har i dag en viktig logistikkfunksjon i distriktet. Hålogalandsveien vil bidra til at flyplassen står igjen som et kommunikasjonssenter og viktig knutepunkt for både Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten.

Evenes kommune ligger i en av de mest folkerike områdene i Nord-Norge ca seks mil fra både Harstad og Narvik. Kommunen er på 257 kvadratkilometer (eksklusiv sjøareal) og består av jord- og skogområder, lange strandlinjer og fjellområder. Landskapet er hovedsakelig lavt (70 prosent er under 300 moh), men nord og øst for Bogen finnes større fjellområder med topper over 1.000 moh (Lilletind og Niingen).

Les hele boligstrategien her.

lik-oss-p-facebook