sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Strandryddingsdagen 2017

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

hars ordforer

Evenes kommune hadde i dag besøk av HRS som orienterte frammøtte om Strandryddingsdagen 2017.  Dette er et nasjonalt arrangement som vi oppfordrer våre innbyggere til å delta på.  Den ideelle foreninga Hold Norge Rent har satt den nasjonale dagen i år til lørdag 6.mai.

- Marin forsøpling er et stort globalt problem og det er viktig at ansvar også tas lokalt, sier ordfører Svein Erik Kristiansen.  Ordføreren håper at mange lag, foreninger og andre frivillinge også i Evenes stiller opp for å rydde strandlinjen i vår kommune.

 Foto fra venstre info.kons. Marielle Eriksen fra HRS, ordfører Svein Erik Kristiansen og daglig leder Line Dalhaug , HRS.

Denne aksjonen ser ut til å både blir viktigere og større og større i engasjement og omfang. Basis for dette er frivillhet.  Vi koordinerer strandryddingen her fra kommunen, men det er HRS som organiserer og følger opp med å hente avfallet som blir samlet opp langs strandlinjen. Dette er altså en nasjonal dugnad som vi oppfordrer til deltakelse i og datoen er 6. mai, men det er fullt mulig å bruke lengre tid på dette.  Men HRS sørger for at det innsamlede avfallet blir tatt vare på like etter den 7. mai og da for videre sortering. Grovsorteringen som du/dere må gjøre er å legge større ting og jern for seg.  Andre rester og avfall legges i sekker.  Sekker og engangshansker fås fra oss i kommunen.  

line endre

Endre Antonsen, leder i Østervik Bygdelag tok utfordringen fra oss og vil invitere medlemmer og innbyggere i Østervik til å delta i den nasjonale dugnaden.  Han utfordrer hytteforeningen i Forra/Botn til å delta.  Vi venter spent på tilbakemeldingen på utfordringen og hvem de utfordrer videre.

Liland skole var representert med Andreas Valbekmo som bekrefter at skolen deltar i denne nasjonale dugnaden.  

Vi ønsker en melding fra deg, din forening eller lag som har planer om å sette i gang med ryddingen og hvor dere planlegger å rydde.  Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt med Per-Kaare Holdal.  

Her er mer informasjon om ryddedugnaden - www.holdnorgerent.no  

Områdene som blir ryddet blir oppdatert på dette felles nettstedet, slik at vi til enhver tid kan se hvilke områder som har hatt dugnad.  HRS kommer tilbake med ytterligere informasjon før Strandryddingsdagen 2017.

 

lik-oss-p-facebook