Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Regnskap 2016

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Regnskap 2016Regnskapet for 2016 er avlagt i dag.

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat med 11,5 millioner, og et regnskapsmessig mindreforbruk med kr. 0.

Netto driftsresultat framkommer slik:

     Driftsinntekter
-    Driftsutgifter
+/- Finansinntekter / -utgifter
=   Netto driftsresultat           

Investeringsregnskapet viser et udekket forbruk (underskudd) på 3,8 millioner.

Regnskapet er ikke revidert, og vil bli forelagt kommunestyret for godkjenning når revisjonen har gått gjennom det.

Her er regnskapet: Regnskap 2016