Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har sitt neste møte 16. mars, sakene leser du her. Og kanskje vil du delta selv?

Følgende saker står på kartet:
13/17 Godkjenning av protokoll forrige møte
14/17 Reglement for kommunestyret
15/17 Finansplassering - Praktisering av finansreglementet
16/17 Kontrollutvalget - Suppleringsvalg
17/17 Feiring av nasjonaldagen - Organisering
18/17 Visit Narvik - Evt. ny avtale
19/17 Utviklingsprogram Narvikregionen II - Søknad om medfinansiering
20/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
21/17 Betalingssatser 2017 - Evt. justering hjemmehjelp
22/17 Referatsaker

Kommunestyret vil også få seg forelagt en sak om regional transportplan.

Her kan du lese sakene til kommunestyret:  Kommunestyre 16 3 2017 Innkalling

Selvsagt vil vi overføre kommunestyrets møte på kommune-TV. Lagre like godt linken først som sist: https://evenes.kommunetv.no/ 

Delta selv i møtet?

I Evenes kan nemlig alle innbyggere få ordet i kommunestyret. Dette er et tiltak for økt medvirkning for innbyggerne, vi kaller det Folkets røst. 
 
Og det er svært enkelt å slippe til i kommunestyret:
 
Innbyggere som ønsker å være "Folkets røst" melder seg til ordføreren senest 3 dager før kommunestyremøtet, hvor tema for "Folkets røst" opplyses. "Folkets røst" legges til starten av kommunestyremøtet. Det settes av inntil 10 minutter for hvert tema, total tid til 'Folkets røst' for hvert kommunestyremøte er inntil 30 minutter. 
 
Det gis ikke adgang til debatt eller innlegg fra kommunestyrerepresentantene til "Folkets røst". Så dette blir av de få innlegg i kommunestyret som får stå uimotsagt.  
 
Spørsmål som gjelder enkeltpersoner eller personalspørsmål kan selvsagt ikke tas opp i "Folkets røst". Førstkommende møte er altså16. mars, og kanskje blir nettopp du årets første "Folkets røst"?

>> Her er de formelle reglene for Folkets røst.  

lik-oss-p-facebook