Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

stilling ledigHelse- og omsorg trenger mer mannskap, søk da vel. 

Vi har følgende ledige stillinger innenfor disse arbeidsområdene:

Hjemmetjenesten:

Hjemmetjenesten yter tjenester til hjemmeboende. Hjemmetjenesten er i stadig utvikling og endring, og vi jobber nå med å innføre velferdsteknologi i våre tjenester. Hjemmetjenesten er lokalisert i nær tilknytning til kommunens øvrige helsetjeneste. Vi har pr tiden ledig følgende stillinger:

1: 100 % sykepleier fast stilling. Dagstilling 37,5 t uke med jobb hver 4.helg. Dette er en prøveordning som resultat av kommunens arbeid med heltidskultur. For stillingen er det viktig å ha gode datakunnskaper fordi du får ansvar for den elektroniske dokumentasjonen av våre pasienter. Stillingen tillegges ansvar for legemiddelhåndtering/medisinrom og oppfølging av laboratoriearbeidet. 

2: 100 % sykepleier,  vikariat t.o.m. 01.08.18 med mulighet for forlengelse.  Todelt turnus, 8 uker med 3 helger.

3: 88,73 % sykepleier fast stilling fra 02.05.17. Kun natt. 

4: 100 % sykepleier fast stilling. Primært arbeidssted korttidsavdelingen.

5: 50 % helsefagarbeider fast stilling fra 01.07.17. Todelt turnus, 8 uker med 3 helger.

Kvalifikasjoner
For stilling nr 1-4 kreves 3- årig sykepleierutdanning, gjerne med erfaring fra hjemmetjeneste 
For stilling nr 5 kreves fagbrev som helsefagarbeider eller tilsvarende kompetanse.
Du må ha sertifikat.
Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Evenes omsorgssenter:

Evenes omsorgssenter har 20 syehjemsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Vi har pr tiden ledig følgende stillinger:

1: 100 % sykepleier fast stilling. Ledig fra snarest. Dagtid på hverdager, med jobb hver 3.helg. Dette er en prøveordning som resultat av kommunens arbeid med heltidskultur. For stillingen er det viktig å ha gode datakunnskaper fordi du får ansvar for den elektroniske dokumentasjonen av våre pasienter. Stillingen tillegges ansvar for legemiddelhåndtering/medisinrom og oppfølging av laboratoriearbeidet. 

2: 100 % sykepleier fast stilling fra ca 1.mai 2017. 

Kvalifikasjoner
3 åring helsefaglig høyskole utdanning, gjerne med erfaring fra sykehjem
Du må ha sertifikat.
Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Miljøtjenesten:

Miljøtjenesten gir bistand til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne Vi har ca 10 stillingshjemler. Vi har pr tiden ledig følgende stillinger:

1: 64 % stilling (lønnsprosent 47,18 %) fast stilling, for tiden 3-delt turnus med langvakter hver 4. helg. 

2: Ca 60 % stilling, for tiden 2-delt turnus med langvakter hver 4. helg. Midlertidig stilling til 30.06.2017

Kvalifikasjoner
Helsefagarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier med autorisasjon.
Du må ha sertifikat.
Beherske norsk muntlig og skriftlig.

Generell informasjon

Evenes kommune har nylig vedtatt stimuleringspakke for sykepleiere både i forhold til lønn og faglig utvikling:
- lønn for nytilsatte sykepleiere tilbys 10 års ansiennitet som utgangspunkt
- vi vil legge tilrette for kompetanseutvikling ved å tilby sykepleiere som ønsker å ta videreutdaning, permisjon med lønn i utdanningstiden. Dette gjelder for videreutdanninger som er nyttig og faglig relevant for vårt arbeid. 
- vi øker andelen sykepleiere både på institusjon og hjemmetjenester for å styrke fagmiljøet.
- vi ønsker å anerkjenne kompetanseheving etter videreutdanning ved at sykepleiere kan få ektra ansvarsområder og dermed erverve tittelen "Sykepleier 1". Sykepleier 1 kan gi økt lønn. 

Du vil som ansatt i helse- og omsorgstjenesten møte på mange fagutfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver. Disse løser vi både som team og gjennom selvstendige beslutninger. Vi er en liten kommune, hvor vi praktiserer gjensidig nærhet mellom ansatte og ledelsen. Vi er opptatt av å skape et raust og inkluderende arbeidsmiljø.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til Eli Strømsberg tlf 481 95 911 eller Stine Fedreheim 918 19 032. 

For samtlige stillinger skjer tilsetting i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Søknad sendes på elektronisk skjema ( default >>Last ned ), søknadsfrist er 22.02.17.

 

lik-oss-p-facebook