Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Midler til trafikksikkerhet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Trafikksikker kommune stempel 400x400

Nå kan du/dere søke samferdselsdepartementet om midler til lokale trafikksikkerhetstiltak.  

I vurderingen av søknadene vektlegges:

- Tiltakene som blir tildelt midler bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

- De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.

- Det blir lagt vekt på om prosjektet baseres på samordnet innsats fra flere aktører.

- Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, samt prosjekter som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

 – Trafikksikkerheten har aldri vært bedre i Norge, og vi har i lengre tid sett en nedadgående trend i antall drepte og hardt skadde på norske veier. Det kommer som et resultat av et langsiktig arbeid, og et bredt spekter av ulike tiltak. Blant annet spiller lokalt trafikksikkerhetsarbeid en viktig rolle. Samferdsels-departementet gir derfor støtte til slikt arbeid, og i år deler vi ut fire millioner kroner til lokale tiltak, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementets ordning for tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke arbeidet med trafikksikkerhet som er sett i gang av kommuner, frivillige organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører.

Trenger du hjelp eller mer informasjon, ta kontakt med oss i kommunen.

Mer informasjon på Samferdselsdepartementets side

 

lik-oss-p-facebook