Branntomta ryddes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

BranntomtArbeidet med å rydde branntomta begynner i løpet av uka.

SP maskin er tildelt oppdraget med å rydde tomta, dette er beregnet å ta 10 dager. Dette fordi dette er spesialavfall. SP maskin vil ivareta hensyn til naboene, og avfallet vil bli fraktet ut ved å bruke skolens hovedadkomst. Temperatur og vindretning vil påvirke mulige eventuelle ulemper for nabolaget.

Deler av administrasjonsbygget frigitt
2. etasje i administrasjonsbygget mot vest (mot barneskolen) er frigitt for skolen bruk. Dette er bl.a. rommene for naturfag, skolekjøkken og bibliotek. Dette innebærer at 10. klasse fra mandag flytter fra omsorgssenteret og til naturfagrommet.

Tidligere er både barneskolen og idrettsbygget frigitt. Det pågår likevel fortsatt noe etterarbeid, bl.a. vil isolasjon i tak bli tatt ned og fraktet til Harstad hvor denne varmes opp. Om den kommer røyklukt ved oppvarming, vil isolasjonen bli skiftet ut. Isolasjonen er ufarlig slik den ligger i dag, eventuell røyk frigis først til sommeren ved langt høyere temperaturer enn vi har vinterstid. 

Fortsatt avstangt
Del av administrasjonsbygget mot ungdomsskolen, vil være avstengt på ubestemt tid. Dette som følge av fare for at glass som er sprukket kan falle ut. Gjerdet rundt branntomten vil derfor bli flyttet når branntomten er ryddet slik at en ikke kan komme nær administrasjonsbygget.

Vinduene vil bli skiftet, og fasaden utbedret. Arbeidet med å hente inn tilbud på dette arbeidet er i gang, og vi vil informere om når arbeiet kan være ferdig når det er inngått avtale med entreprenør.

lik-oss-p-facebook