Nytt navn på ESB: Evenes omsorgssenter

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

EOS FotoUKLabergVi gleder oss over å kunne presentere det nye navnet på ESB (Evenes syke- og bygdeheim og omsorgsboligene m.m) : Evenes omsorgssenter.

På folkemunne har ESB blitt brukt som navn på hele bygningsmassen som rommer de fleste av våre helse- og omsorgstjenester, og det kan være noe forvirrende når man mottar andre tjenester enn sykehjemstjenester. 

Evenes omsorgssenter er det nye navnet, og det omfatter alle de ulike tjenestene som tilbys herfra: sykehjem, omsorgsbolig, hjemmesykepleie, kjøkken, psykiatritjeneste, ergoterapapi, dagtilbud for personer med demens, fysioterapi, helsestasjon (som har dette kontorstedet i Evenes i tillegg til hovedkontor på Fjelldal), miljøarbeid og de mange ulike kulturelle aktivitetene som tilbys hele året. Evenes omsorgssenter er de siste årene blitt en kulturarena til glede for både beboere og andre innbyggere.

Vi er svært glad for at navnet er tatt godt imot så langt. 

Navneendringen er et resultat av helse- og omsorgsplanen som ble vedtatt av kommunestyret den 15.12.16. Helse- og omsorgsplanen kan du lese her:  pdf Helse og omsorgsplan 2017 2020 (1.04 MB)

 Helse- og omsorgstjenesten vil samtidig benytte anledningen å ønske alle sammen en riktig god jul og takke for samarbeide i 2016!