Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hålogalandsveien - Høring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

HlogalandsveienReguleringsplanforslaget for Hålogalandsvegen er lagt ut på høring med frist 10. februar 2017.

Bildet viser strekningen som er planlagt.

Dette er det hittil største vegprosjektet i regionen: Hålogalandsvegen. Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 83/rv. 85 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

E10 Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling. Planarbeidet gjennomføres som en statlig reguleringsplan.

 

Dokumenter:

Planforslaget omfatter en rekke dokumenter, her er:

Overordnede dokumenter:

Evenes kommune: 

 PARSELL 16 (E10 Lakså – Bogen sentrum):

Parsell 17 (Bogen sentrum - Snubba):

Parsell 15, flyplassområdet, er tatt ut og skal planlegges i egen plan. 

Ytterligere informasjon:  

Det er mer informasjon på Statens vegvesen sin nettside, >> klikk her.  

I forbindelse med høringen arrangerer Statens vegvesen en rekke folkemøter hvor vi informerer om planforslaget og vegen videre, og det er anledning til å komme med spørsmål og innspill. Det inviteres også til åpne kontordager, der dere kan møte planleggerne og diskutere eventuelle saker.

I Evenes gjennomføres dette 

  • Folkemøte, Evenes Samfunnshus, 17. januar 2017 kl. 18.00-20.00
  • Åpen kontordag, Evenes rådhus,18. januar 2017 kl. 10.00-14.00

Høring:

Statens vegvesen ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 10. februar 2017.

Merknader/innspill sendes skriftlig til Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø, eller på epost til:

Merk innspillet med nummer 15/200827

Det kan også tas direkte kontakt om spørsmål til planarbeidet, for Evenes er planleggingsleder Rambøll v/ Monica Buran, E-post: , mobil: 934 68 069

Informasjonsfilm: 

 

lik-oss-p-facebook