Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring samiske stedsnavn

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Jokkegropa

I henhold til lov om stadnavn ber Evenes kommune om innspill på skrivemåten for samiske stedsnavn i henhold til vedlagt liste. Skrivemåten er en foreløpig tilråding fra Sametingets stedsnavnkonsulent for nordsamiske navn i henhold til §3 i stedsnavnloven og skrivingen følger gjeldende rettskrivingsprinsipp i nordsamisk, §4.

Denne paragrafen vektlegger også lokal uttale. Evenes tilhører sørligste område for tornesamisk dialekt. Allmenn kjente ord skal likevel følge gjeldende rettskriving, forskriften §4.

Vi legger også ved navnelistene for noen naturnavn og navneliste for grenseområdet Skånland- Evenes og legger alle ut på høring.

Uttalelse / forslag til skrivemåte sendes til:

Evenes kommune

Postboks 43

8539 Bogen i Ofoten

e-post

innen 15. februar 2017

same 1

same 2

same 3

same 4

lik-oss-p-facebook