Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årets siste kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har årets siste møte 15. desember, les sakspapirene her.

Ved møtestart vil årets kulturpris bli delt ut til en (hittil) intetanende prisvinner, hvis det passer for vedkommende. Vi vil også dele ut gullklokker til ansatte som har vært i vår tjeneste i 25 år.

På sakskartet denne gangen har vi følgende saker:
53/16 Godkjenning av protokoll forrige møte
54/16 Feierordning - Orientering
55/16 Budsjett 2016 - Regulering III
56/16 Regnskapsavleggelser - Rutiner
57/16 Festeavgift 2017
58/16 Betalingssatser 2017
59/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017 - 2020. Budsjett 2017.
60/16 KomRev Nord IKS - Ny selskapsavtale
61/16 RKK Ofoten - endring vedtekter
62/16 Valg til kontrollutvalget
63/16 Folkehelsearbeid - videreføring av samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune
64/16 Helse og omsorgsplan 2017-2020
65/16 Referatsaker
Kommunestyret vil også få en sak omrullering av plan for friluftsliv og naturopplevelser, denne ettersendes.

Les sakspapirene her:  Kommunestyre 15.12.2016 - Innkalling og sakspapirer

Kommunestyret skal behandle noen saker som ligger i egne dokumenter, de finner du her:

Betalingsregulativ 2017 - Formannskapets innstilling

Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017. Formannskapets innstilling

pdf Helse og omsorgsplan 2017 2020 (1.04 MB)

pdf Tjenestebeskrivelser helse og omsorg (835 KB)

Vi vil som vanlig sende kommunestyremøtet direkte på kommune-TV, lagre gjerne lenken så de har den: http://evenes.kommunetv.no/

lik-oss-p-facebook