Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kartlegging helsetilstand

. i kategorien Nyheter

helseOversiktsdokumentet er ei skriftlig fremstilling av kartleggingsarbeidet av helsetilstanden til befolkningen i Evenes kommune.

Oversiktsarbeidet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi, i arbeidet med andre planer, strategier og tiltak og som grunnlag for planlegging av det langsiktige folkehelsearbeidet i kommunen. Kommunesektoren har en sentral rolle i å fremme befolkningens helse gjennom sine virkemidler og folkehelseperspektivet skal inngå i planlegging og lokal samfunnsutvikling. God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning i beskivelsen av folkehelseutfordringer, og nødvendig for å planlegge strategier og gjennomføre kunnskapsbaserte tiltak.

 Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012 og gir kommunen plikt til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Tjenester i Evenes kommune har bidratt med kunnskap og erfaring slik at resultatet ble så riktig som mulig. Vil du lese dokumentet finner du det her:

pdf Kartlegging av helsetilstanden 2016 (2.91 MB)

Banner Evenes kommuneWEB komprimert

Tags: Folkehelse